Samband mellan buller och båtägare                   Ref: SmBB-sgf/12a

 

Professorn vid Kungliga Tekniska Högskolan Arnold Silence har efter tjugo års forskning
kartlagt sambandet mellan bullrande fritidsbåtar och ägarens personliga egenskaper. Forskningen
har bedrivits med en med Fatilarkalkylens asymmetrisk metod, varvid intressanta forskningsrön har erhållits.

Uppmätt verklig ljudstyrka på 50 meters avstånd vid vindstilla och en genomsnittlig våghöjd om högst 20 cm.

Decibel

Båtägarens/förarens genomsnittliga intelligenskvot (IQ)

120 och högre

<50

115

50

110

60

105

70

100

80

95

90

90

90

85

95

80

100

75

105

70

110

65

115

Segelbåtar

60

120

55

125

50

130

 

Eftertryck tillåtet för ICKE-komersiellt bruk,  om du anger källan (www.starter.se)

Copyright (c)  www.starter.se